انتخاب نازل جوشکاری و برشکاری مناسب
انتخاب نازل مناسب هواگاز یکی از اجزای اصلی یک سرپیک جوشکاری می باشد که در سایزها و شکل های مختلف تولید می گردد.
شناخت انواع طراحی و عملکرد نازل
نازل برشکاری یا جوش همانجایی است که برش یا جوش را انجام می دهد (تصویر ۱) .انتخاب نازل هواگاز
معمولا نازل جوشکاری فشار مثبت ایجاد می نماید ( بیش از یک پوند بر اینچ مربع (PSI) و فشار استیلن و اکسیژن در این فرآیند برابر است.نازل جوشکاری از جنس آلیاژ.مس دارای یک سوراخ خروجی است و توسط یک لوله به میکسر و در.نهایت به دسته جوشکاری متصل می شود .انتخاب نازل هواگاز
میکسر محلی است که اکسیژن و گاز سوختنی با یکدیگر مخلوط می گردد. دقیقا مثل کاربراتور خودرو که بنزین و هوا را با یکدیگر مخلوط می کند.
انتخاب نازل هواگاز
تصویر شماره 1
تصویر شماره 1

تصویر ۱

نازل جوشکاری گاز اکسیژن و گاز سوختنی را با یکدیگر مخلوط و سپس آنرا به سمت سری.مسی جوشکاری در نوک نازل جوش هدایت می نماید . گاز مخلوط با فشار مناسب از سر نازل جوش خارج و شروع به سوختنمی نماید.انتخاب نازل هواگاز
متاسفانه انتخاب بهترین سایز و شکل نازل جوش یا برش می تواند باعث سردرگمی کاربران گردد.

طراحی نازل  

طراحی نازل بستگی به خصوصیات گاز سوختنی مورد استفاده دارد . بطور مثال نازل برشکاری می تواند یک تکه و یا دو تکه باشد.نازل برشکاری یک تکه برای گاز استیلن استفاده می شود و دلیل انتخاب آلیاژ مس برای نازل برشکاری
مقاومت مناسب در برابر گرمای تولید شده در فرآیند برش است(تصویر ۲).انتخاب نازل هواگاز
آلیاژ مس بصورت دقیق مورد ماشینکاری ، سوراخکاری و قالب ریزی قرار می گیرد.تا مسیر های خاصی برای عبور گاز اکسیژن و استیلن ایجاد گردد تا عملیات.پیش گرم و برشکاری به درستی انجام شود .
تلرانس ها در عملیات ساخت نازل باید به دقت کنترل گردد تا برش پایدار.و با دقت نتیجه کار باشد.نازل برشکاری استیلن معمولا دارای چهار یا شش.سوراخ پیش گرم است تا به تناسب سطح تمیزی قطعه کار ، شعله ای سبک ، متوسط یا زیاد.برای آماده سازی قطعه کار جهت برشکاری ایجاد نماید.
همچنین نازل های برشکاری مخصوص برشکاری پرچ وجود دارد که اکسیژن با سرعت کم.وارد محوطه برشکاری می شود و به سطح قطعه کار آسیب نمی رساند.همچنین نازلهای مناسب برای برش قطعاتی که قبلا جوشکاری شده.یا ورقهای فلزات و سایر استفاده هایخاص نیز وجود دارد.
انتخاب نازل هواگاز
تصویر شماره 2
تصویر شماره 2
نازل یک تکه یا استیلنی دارای یک مسیر برای اکسیژن تحت فشار (شماره ۱) و یک مسیر برای ورود استیلن
پیشگرم و برش (شماره ۲) است.
نازل های برشکاری یکپارچه همچنین برای گاز متیل استیلن پروپیدن ( مپ MAPP ) و گاز پروپیلن استفاده می شود.البته نازل برش این گازها دارای هشت.سوراخ پیش گرم هستند که گرمای مناسب پیش گرم را تولید نمایند .
بنابراین نازل های دوتکه انتخاب بهتری برای این گازها هستند.مسیر اکسیژن در نازل برش یک تکه دارای دو نوع طراحی است : یک مسیر مستقیم که.فشار ۲٫۵ تا ۴٫۵ بار برای برشکاری دستی  مورد استفاده قرار می گیرد .
نوع دوم مسیر انشعاب پذیر که به شکل مخروطی است و با فشار بیشتری برشکاری را انجام می دهد و مناسب برشکاری ماشینی است. به همین علت فشار این نوع نازل بین ۴٫۵ تا ۷ بار و سرعت برشکاری حدود ۲۵ درصد.بیشتر از نازل با مسیر مستقیم است.
انتخاب نازل هواگاز
تصویر شماره 3
تصویر شماره 3

تصویر ۳

نازل های دو تیکه شامل شعله پوش (کلاهک برش) (شماره ۱) و نازل برش.(سوزن برش) (شماره ۲) و شیار و مسیر گاز پیشگرم ( شماره ۳) و نمای طراحی.انتهای شیار ( شماره ۴ ) و یک مسیر ورود اکسیژن ( شماره ۵) است.انتخاب نازل هواگاز
مطابق تصویر ۳ و ۴ نازل برش دو تیکه شامل دو بخش اصلی.کلاهک برش و نازل برش است و بدین صورت نازل برش دارای شیار هایی است.که گاز سوختنی جهت پیشگرم از آن عبور می نماید .
تعداد بیشتر شیارها به خنک شدن نازل ، عملیات پیش گرم و مصرف کمتر گاز سوختنی.کمک می کند.طراحی های  مختلف شیار های نازل برای.بهره وری بیشتر ، متناسب با گاز سوختنی کاربرد دارد.گاز سوختنی.پروپیلن و مپ از شیار های مستطیلی و بسیار نازل بهره می برند و دمای پیش گرم مناسبی ارائه می دهند .انتخاب نازل هواگاز
برای گاز طبیعی ، متان و پروپان شیار های V شکل ، بهترین انتخاب از نظر بهره وری هستند . بسته به اندازه نازل سایز V نیز بزرگ یا کوچک می شود.در این نازل ها با توجه به کم سوز بودن این گازها باید عمق شیارها بیشتر باشد.و در نتیجه حجم مناسب گاز برای ایجاد حرارت مناسب  به محدوده ارسال می گردد .
انتخاب نازل هواگاز
انتخاب نازل هواگاز
نازل برش هواگاز برای گازهای سوختنی همچون گاز طبیعی ، متان ، پروپیلن ، مپ و پروپان کاربرد دارد . تصویر فوق نمونه ای از عملیات برشکاری هواگاز است.انتخاب نازل هواگاز
همچون نازل برش استیلنی ، نازل های هواگاز دارای اقسام مختلفی از نظر طراحی مسیر اکسیژن و نازلهای برش جوش و پرچ بر هستند.
هماهنگ سازی نازل با نوع عملیات
جوشکاری تنها با گاز استیلن یا گاز مپ MAPP انجام می شود. این گازها جذب حرارت (اندوترمیک) بیشتری نسبت به سایر گازهای سوختنی دارند .
سایر گازهای سوختنی  مانند متان ، گاز طبیعی ، پروپیلن و پروپان عملکرد آزاد سازی حرارت ( اکسوترمی ) دارند.
بنابراین استفاده از گازهای استیلن و مپ که دارای خاصیت اندوترمیک و جذب حرارت هستند باعث افزایش حرارت در محل جوشکاری می شود و در مقابل سایر گازهای سوختنی دارای خاصیت اکسوترمی و کاهش دمای منطقه جوش می شوند .انتخاب نازل هواگاز
نتیجه اینکه استیلن و مپ MAPP حرارت زیادی در مخروط اصلی شعله ایجاد می نمایند.استیلن کارآمد ترین گاز سوختنی برای جوشکاری است.و در صورت استفاده از سایر گازها همچون متیلاستیلن یا پروپیدن معمولا باید نازل جوش سایز یزرگتر برای جوشکاری فلز با ضخامت کمتر استفاده کنید و دلیل آن نیاز به گاز سوختنی بیشتر در محل جوش است.
استیلن یک گاز فرار و انفجاری است . برای اینکه گاز استیلن در سیلندرها تثبیت شود کپسول استیلن باید دارای فضاهای متخلخل با فضای کوچک سلولی باشد و از تثبیت کننده مایع نیز استفاده گردد تا بتوان از فرار گاز استیلن جلوگیری کرد.انتخاب نازل هواگاز
ایجاد فضای کوچک سلولی و تثبیت توسط مایع استون که گاز در آن حل می شود انجام می پذیرد . حداکثر فشار کپسول استیلن در دمای محیط ۲۰ بار است .حداکثر فشار خروجی استیلن ۲ بار است . به دلیل گران بودن مایع استون و برای دفع حداقلی مایع تثبیت کننده حداکثر خروجی کپسول استیلن باید یک دهم ظرفیت مخزن برای استفاده متناوب و یک پانزدهم ظرفیت مخزن در استفاده مداوم باشد.به دلیل دمای بالای حاصل از سوختن ترکیب انواع گاز سوختنی با اکسیژن ، لحیم کاری و جوشکاری می تواند با تمام گازهای سوختنی انجام گیرد .انتخاب نازل هواگاز
البته باید توجه داشته باشید سایز درج شده روی نازل به تناسب گاز استیلن است و در صورت استفاده از سایر گازها باید به نسبت حجم و حرارت مورد نیاز آنرا انتخاب نمایید.اما در مورد گرمکن هوا گاز ، مکانیزم عملکرد سری گرمکن نیز همانند نازل جوش است و گاز مخلوط شده در دسته توسط لوله به سر نازل گرمکن می رسد .البته اشتباه رایج در استفاده از سری گرمکن عدم تامین گاز سوختنی در حجم مناسب برای سوختن و ایجاد دمای مناسب توسط اپراتور است.انتخاب نازل هواگاز
فقدان گاز سوختنی به مقدار مناسب باعث برگشت شعله یا خاموش شدن آن می شود.تامین حجم و فشار مناسب گاز وظیفه جوشکاران است و در صورت لزوم می توانند از پالت کپسول و سیستم منیفولد برای سری کردن چند کپسول و ایجاد مخزن بزرگتر استفاده کنند.حجم گاز خروجی از یک سیلندر گاز محدودیت دارد و جوشکاران تلاش می کنند بیشترین سطح گرمایی را از یک سیلندر اخذ کنند.
اما حداکثر توان قابل برداشت از یک کپسول یک دهم حجم کپسول بر ساعت است و این مقدار برای یک سری گرمکن استیلن کوچک مناسب است.انتخاب نازل هواگاز
در صورت خاموش شدن شعله به صورت توکشیدن باید شیر های ورودی دسته را ببندید و مخزن گاز را بررسی کنید.ادامه کار با این وضعیت برای تجهیزات و جوشکار خطر آفرین است.شیر یکطرفه و فلاشبک ها می توانند از برگشت شعله داخل دسته و بروز انفجار جلوگیری نمایند.این تجهیزات برای ارتقاء سطح ایمنی و محافظت از پرسنل و تجهیزات در برابر خطر طراحی شده است.فلاشبک ارستور و شیر یکطرفه در ظرفیت های مختلف از نظر فشار و حجم گاز خروجی طراحی شده است بنابراین لازم است جوشکار مانند سایر تجهیزات ، مطابق نیاز خود آنرا انتخاب نماید.انتخاب نازل هواگاز
در صورت انتخاب تجهیزات ایمنی در سطح پایین تر از نیاز یا کیفیت پایین امکان بروز حوادث جدی وجود دارد.البته هیچ تجهیزاتی نمی تواند جای آموزش ، تمرین و مهارت و همچنین تعمیر و نگهداری دوره ای را بگیرد.
انتخاب نازل هواگاز
تصویر شماره 5
تصویر شماره 5
سایز سوراخ نازل جوش ارتباط مستقیم با سایز قطعه در حال جوشکاری دارد و می توانید از جدول بالا برای اینکار استفاده نمایید.البته بر روی نازلهای جوش نیز اطلاعات مفیدی از قبیل سایز و فشار مورد نیاز ذکر شده است.انتخاب نازل هواگاز

انتخاب سایز نازل

انتخاب سایز و مناسب سازی جهت برشکاری ، جوشکاری یا گرمکن ها برای اپراتور یک چالش است ،چرا که هر یک از تولید کنندگان سیستم کد گذاری و سایز بندی خود را دارند و امکان دارد که این سایز بندی با ضخامت قطعه کار یا سوراخ نوک نازل ارتباطی نداشته باشد.(شکل ۵ را ببینید)
بطور مثال سایز ۰ در نازل جوشکاری زینسر برای حداکثر ۱ میلیمتر طراحی شده و اما در صورت انتخاب سرپیک جوش گلور باید برای همین ضخامت سایز ۱ را انتخاب نمایید.انتخاب نازل هواگاز
انجمن جوشکاران آمریکا (AWS) برای تولیدکنندگان تجهیزات جوش و برش در آمریکا استاندارد مشخصی را تعیین نموده تا از سردرگمی جوشکاران جلوگیری شود.در سال ۲۰۰۰ میلادی این استاندارد تحت نام ANSI-AWS C4.5M تعیین گردیده است.در این استاندارد از تولیدکننده خواسته شده تا نام تولید کننده ، گاز سوختنی مصرفی ، حداقل و حداکثر ضخامت ، فشار هر یک از گازها و یک کد فنی منحصر بفرد بر روی محصول درج کنند.با این حال به این دلیل که این استاندارد اجباری نیست تولید کنندگان برای جلوگیری از هزینه های اضافی همه اطلاعات خواسته شده را درج نمی کنند .انتخاب نازل هواگاز
دلیل دیگر برای عدم درج یا عدم انطباق استفاده از سیستم متریک یا اینچ در کشور های مختلف است که این کار را سخت می کند.راحت ترین روش برای انطباق سایز نازل در تولید کنندگان مختلف بررسی سایز سوراخ سر نازل با نیاز جوشکار است.باید سایز سوراخ در همه یکی باشد چرا که مقدار اکسیژن در سایزهای مشابه یکی است و تغییر کوچک سایز سوراخ تاثیر زیادی بر روی برشکاری خواهد داشت.انتخاب نازل هواگاز
در مورد نازل جوش سایز سوراخ و در مورد نازل گرمکن تعداد خروجی گاز سوخت مشخص کننده هستند .به دلایلی که در این مقاله ذکر شد نمی توانید از سایزهای مختلف برای نیازهای غیر همسان استفاده کنید واحتمال برگشت شعله یا گرمای بیش از حد در محل جوش با افزایش یا کاهش نسبت اکسیژن و گاز سوختنی وجود دارد.انتخاب نازل هواگاز
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست