معرفی گازها و کابرد آن

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی گازها و کابرد آن
گازهای خلوص بالا

گازهای خلوص بالا

commentبدون دیدگاه

گازهای خالص برای آزمایشگاه ها به عنوان گازهای سازنده و برای انجام آزمایش های مختلف و سایر زمینه های صنعتی تهیه می شودو به طور کل کلیه فعالیت هایی که نیاز به دقت و کیفیت بالا دارد مورد استفاده قرار می گیرد .

Read More
گازهای محافظ 

گازهای محافظ 

commentبدون دیدگاه

گازهای محافظ دو نوع از شایع ترین روش های جوشکاری که با گاز محافظ انجام می شود GMAW یا MIG و GTAW or TIG  می باشد . که در فرایند جوشکاری GMAW یا MIG از گاز محافظ CO2 استفاده می گردد و در فرایند جوشکاری GTAW or TIG از گاز محافظ آرگون استفاده می گردد.

Read More
گاز هلیوم بادکنکی

هلیوم

commentبدون دیدگاه

هلیوم یک عنصر شیمیایی با نماد He و عدد اتمی 2می باشد.هلیوم یک گاز بی رنگ، بی بو، بی مزه، غیر سمی، بی اثر است که در گروه گازهای نجیب در جدول تناوبیقرار گرفته است

Read More
فهرست