آدرس : تهران خیابان امام خمینی نرسیده به میدان حسن آباد ، رو به روی بیمارستان سینا ، پاساژ رشید ۳ زیر همکف پلاک ۱۰
تلفن : ۰۲۱۶۶۳۴۹۶۹۱ – ۰۲۱۶۶۳۴۹۶۹۲ – ۰۹۱۰۰۵۵۶۰۶۰
فهرست