لوگوی مشتریان

ستون

تنگستن جوشکاری آرگون
تنگستن-قرمز
تورچ 15 هواخنک
تورچ MB 15 AK
تورچ MB24
تورچ MB25
تورچ MB36
تورچ MB501
تورچ MB 15 AK
تورچ MB24
تورچ MB25
تورچ MB36
تورچ MB501
تورچ تیگ آبخنک
تورچ تیگ هواخنک
الکترود جوشکاری استیل
الکترود-فیلارک
فیلر آما
جوش الکترود
الکترود 6013
الکترود روتیل 6013
الکترود 1094 آما
نازل برشکاری
نازل برشکاری گلور سوئیس
برش دستی گلور سوئیس
برش بوتانی گلور
ست جوشکاری
سرپیک جوش ظریف کاری گلور سوئیس
سرپیک جوش ظریف کاری گلور سوئیس
رگلاتور گلور سوئیس
رگلاتور دبی بالا گلور سوئیس
مانومتر گلور سوئیس
فلش بک گلور سوئیس
فلش بک گلور
فلاشبک بین شیلنگ ایلدیز
فلش بک پشت دسته
قطع کن یلدیز
ست جوش و برش ایلدیز
ست جوش و برش یلدیز
ست جوش و برش ایلدیز
سرپیک برش 4542 یلدیز
سرپیک برش 4551 یلدیز
سرپیک برش 4551 یلدیز
سرپیک برش 4512 ایلدیز
سرپیک برش طرح گلور ایلدیز
ست نازل و کلاهک ایلدیز ترکیه
سرپیک برش مستقیم طرح گلور یلدیز ترکیه
سرپیک طلاسازی ایلدیز ترکیه
دسته جوشکاری و برشکاری ایلدیز ترکیه
نازل جوش ایلدیز ترکیه
سری 2200 ایلدیز ترکیه
سری 2400 ایلدیز ترکیه
سری 2400 ایلدیز ترکیه
سری 2400 ایلدیز ترکیه
گرمکن-ایزوگامی-یلدیز
رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه
رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه
رگلاتور 5101 ایلدیز ترکیه
رگلاتور اکورگ ایلدیز ترکیه
رگلاتور اکورگ ایلدیز ترکیه
رگلاتور اکورگ ایلدیز ترکیه
رگلاتور 5201 ایلدیز
رگلاتور مینی رگ ایلدیز
رگلاتور فشار بالا یلدیز
رگلاتور فشار بالا یلدیز
رگلاتور فشار بالا ایلدیز
مانومتر تک گیج سری 5000 ایلدیز
گیج مانومتر ایلدیز
رگلاتور دو فلومتر ایلدیز
برش برقی ایلدیز ترکیه
برش برقی ایلدیز ترکیه
دستگاه الگوبر ایلدیز ترکیه
گرمکن هوای فشرده ایلدیز ترکیه
سرپیک جوشکاری va606 ایلدیز ترکیه
گرمکن هواگاز یلدیز ترکیه
گرمکن هواگاز یلدیز ترکیه
گرمکن هواگاز یلدیز ترکیه
ست جوش و برش یلدیز ترکیه
ست جوش و برش یلدیز ترکیه
ست جوش و برش یلدیز ترکیه
دستگاه cnc زینسر آلمان
بوول تسمه ای زینسر آلمان
برش ریلی زینسر آلمان
نازل برش زینسر آلمان
سرپیک برش زینسر آلمان
ست جوش و برش زینسر آلمان
مانومتر دو مرحله ای زینسر آلمان
رگلاتور خطی و تک گیج زینسر آلمان
سشوار صنعتی زینسر آلمان
سشوار صنعتی زینسر آلمان
مانومتر فشار زینسر آلمان
صفحه پروفیل بر ویکتوری فلکس
نحوه تشخیص رگلاتور زینسر اصلی از غیر اصلی و تقلبی
نحوه تشخیص رگلاتور زینسر اصلی از غیر اصلی و تقلبی
نحوه تشخیص رگلاتور زینسر اصلی از غیر اصلی و تقلبی
نحوه تشخیص رگلاتور زینسر اصلی از غیر اصلی و تقلبی
نحوه تشخیص رگلاتور زینسر اصلی از غیر اصلی و تقلبی
نحوه تشخیص رگلاتور زینسر اصلی از غیر اصلی و تقلبی
جوش آرگون
جوشکاری تیگ
جوشکاری آرگون
سرپیک هوابرش
سرپیک برش هواگاز
مانومتر
تنظیم کننده فشار ( رگلاتور یا مانومتر )
تنظیم کننده فشار ( رگلاتور یا مانومتر )
تنظیم کننده فشار ( رگلاتور یا مانومتر )
سرپیک جوشکاری هواگاز
فلش-بک-زینسر
تجهیزات-ایمنی-زینسر
تجهیزات-ایمنی-زینسر
قطع-کن-گلور
فلش-بک-گلور
اختلال در جوش
گاز هلیوم
گاز هلیوم بادکنکی
هلیوم-بادکنکی
بادکنک
حدیده 2 اینچ برقی رکس
حدیده-3-اینچ-رکس-ژاپن
حدیده-4-اینچ-رکس-ژاپن
حدیده-2-اینچ-برقی-ژاپن
حدیده-2-اینچ-برقی-ژاپن
حدیده-3-اینچ-برقی-ژاپن
حدیده-4-اینچ-برقی-ژاپن
حدیده-6-اینچ-برقی-ژاپن
حدیده-6-اینچ-برقی-ژاپن
حدیده-6-اینچ-برقی-ژاپن
دای-هدP50
دای-هد-P80
دای-هد-P100
پارچه-حدیده
پارچه-حدیده
پارچه-حدیده-2
پارچه-حدیده-3
هوابرش
هوابرش
برش-هواگاز
برش-برقی
برش-برقی یا ریلی
جوشکاری-و-برشکاری
سرپیک-جوش-و-برش
جوش-و-برش-هواگاز
صفحه-برش
صفحه-برش-ویکتوری-فلکس
صفحه برش ویکتوری فلکس
صفحه-برش
ایلدیز ترکیه
ایلدیز ترکیه
صفحه سنگ ویکتوری فلکس
جوش و برش زینسر آلمان
جوش و برش یلدیز ترکیه
الگوبر ایلدیز ترکیه
فلش-بک-زینسر-آلمان
فلش-بک-زینسر
فلاشبک-زینسر-آلمان
نازل-جوش-زینسر-آلمان
جوش-زینسر
سرپیک-جوش-زینسر
جوشکاری-هواگاز
صفحه سنگ ویکتوری فلکس
لوله بر گلور سوئیس
لوله بر گلور سوئیس
لوله بر گلور سوئیس
برش نیمه اتوماتیک گلور
برش نیمه اتوماتیک گلور
رگلاتور-خطی-گلور
رگلاتور-خطی-گلور
رگلاتور-خطی-گلور
رگلاتور-دبی-و-فشار-بالا-گلور
مانومتر-فلومتردار-گلور
مانومتر فلومتردار گلور سوئیس
نازل-جوش-و-گرمکن-گلور
نازل-جوش-و-گرمکن-گلور
جوش-طلاسازی-گلور
جوش-طلاسازی-گلور
برش بوتانی گلور
برش بوتانی گلور
نازل برش گلور
نازل برش گلور
رگلاتور درجه دار پروپان لورچ آلمان
رگلاتور درجه دار پروپان لورچ آلمان
رگلاتور پروپان لورچ آلمان
رگلاتور درجه دار پروپان لورچ آلمان
رگلاتور درجه دار پروپان لورچ آلمان
ابزارآلات صنعتی دلتا
صفحه ویکتوری
گلور سوئیس
ایلدیز ترکیه
دی ولد
زینسر آلمان
توماس ایتالیا
رکس ژاپن
ایلدیز ترکیه
ابزارآلات صنعتی دلتا
صفحه برش چندکاره 2.8*115
صفحه سایش و برش آلومینیوم ویکتوری فلکس
صفحه سایش و برش چدن ویکتوری فلکس
صفحه برش و سایش سنگ ویکتوری فلکس
حدیده-6-اینچ-رکس-ژاپن
حدیده-4-اینچ-رکس-ژاپن
حدیده-3-اینچ-رکس-ژاپن
حدیده-2-اینچ-رکس-ژاپن
صفحه سایش و برش استنلس استیل ویکتوری فلکس
صفحه سایش و برش آهن ویکتوری فلکس
رگلاتور فشار زینسر آلمان
رگلاتور خطی و تک گیج زینسر آلمان
رگلاتور فلومتردار زینسر آلمان
ست جوش و برش زینسر آلمان
نازل برش زینسر آلمان
برش ریلی زینسر آلمان
لوله بر تسمه ای زینسر آلمان
دستگاه cnc زینسر آلمان
ست-جوش-و-برش-ایلدیز-ترکیه
گرمکن هواگاز ایلدیز ترکیه
گرمکن هوای فشرده ایلدیز ترکیه
دستگاه الگوبر ایلدیز ترکیه
سرپیک جوشکاری va606 یلدیز ترکیه
برش برقی ایلدیز ترکیه
رگلاتور دو فلومتر ایلدیز
گیج رگلاتور ایلدیز ترکیه
مانومتر تک گیج سری 5000 ایلدیز
رگلاتور-فشاربالا-ایلدیز ترکیه
رگلاتور-پروپان ایلدیز
رگلاتور اکورگ ایلدیز ترکیه
رگلاتور-5201-ایلدیز ترکیه
رگلاتور 5101 ایلدیز ترکیه
رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه
گرمکن-ایزوگامی-ایلدیز-ترکیه
سری 2400 یلدیز
گرمکن 2200 ایلدیز ترکیه
دسته جوشکاری و برشکاری یلدیز ترکیه
سرپیک-طلاسازی-ایلدیز ترکیه
سرپیک-مستقیم -طرح-گلور-ایلدیز
ست نازل و کلاهک ایلدیز ترکیه
سرپیک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه
سرپیک برش 4542 ایلدیز ترکیه
سرپیک برش 4541 ایلدیز ترکیه
سرپیک برش 4512 ایلدیز ترکیه
سرپیک برش 4511 یلدیز ترکیه
ست جوش و برش ایلدیز ترکیه
قطع کن گاز ایلدیز ترکیه
فلاشبک مانومتر ایلدیز ترکیه
فلاشبک پشت دسته ایلدیز
فلاشبک وسط شیلنگ ایلدیز ترکیه
رگلاتور 51 گلور سوئیس
برش بوتانی گلور
برش دستی گلور سوئیس
چهار سر جوش گلور سوئیس
پارچه-حدیده-رکس ژاپن
رگلاتور دبی بالا گلور سوئیس
رگلاتور-خطی-گلور سوئیس
رگلاتور-فلومتردار گلور سوئیس
سرپیک-جوش-زینسرآلمان-
تورچ تیگ آبخنک
تورچ تیگ هواخنک
برش-زینسر آلمان
جوشکاری آرگون با تنگستن
جوشکاری-آرگون
حدیده دستی رکس ژاپن
حدیده دستی رکس ژاپن
-حدیده رکس ژاپن
ست جوش و برش
ست جوش و برش
ست جوش و برش گلور سوئیس
ابزار صنعتی دلتا
انتخاب-صحیح-نازل
انتخاب-صحیح-نازل
جوشکاری آرگون
گازهای محافظ 
برش-پلاسما
برش-پلسما-اتوماتیک
رگلاتور دو مرحله ای
رگلاتور دو مرحله ای زینسر
تنگستن قرمز دلتا
دستگاه-آرماتوربند
دستگاه-آرماتوربند
جوشکاری-زیر-آّب
جوشکاری-زیر-آّب
سشوار صنعتی زینسر آلمان
نقش تنگستن در جوشکاری
جوشکاری زیرپودری
جوشکاری زیرپودری
جوشکاری زیرپودری
جوشکاری زیرپودری
جوشکاری زیرپودری
گازهای خلوص بالا
گاز خالص
تنگستن دلتا
فیلر آلومینیوم برای جوش تیگ
فیلر آلومینیوم برای جوش تیگ
یک نمونه از جوش لوله با کیفیت عالی
دسته تورچ آرگون شیردار
دسته تورچ میکروسوییچ آرگون
تورچ تیگ هواخنک
رادیاتور دستگاه آبخنک تیگ
تورچ تیگ آبخنک
تجهیزات جوش و برش و سایش
پدال جوش تیگ
قوس الکتریکی
شکل سر تنگستن
تیزکردن تنگستن
تیزکردن تنگستن
آسیب دیدن انگشت بر اثر تیزکردن غیر اصولی
دستگاه تنگستن تیزکن
انتخاب سیم جوش آرگون مناسب
انتخاب سیم جوش آرگون مناسب
انتخاب سیم جوش آرگون مناسب
انتخاب سیم جوش آرگون مناسب
انتخاب سیم جوش آرگون مناسب
معرفی و تاریخچه جوشکاری آرگون
آشنایی با تنگستن و عوامل جوش آرگون
منبع تغذیه چیست و چگونه کار می کند
تنظیم ولتاژ و تبدیل به تیگ
شروع و کنترل قوس الکتریکی
نوع ولتاژ و انواع تورچ آرگون
الکترود تنگستن و انواع آن
انتخاب سیم جوش آرگون مناسب
کاغذ پرجینگ و کاربرد آن
کاغذ پرجینگ و کاربرد آن
لوله پرچ شده
کاغذ پرجینگ و کاربرد آن
کاغذ پرجینگ و کاربرد آن
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
صفحه برش مینی همه کاره ساب و برش ویکتوری فلکس
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
نمونه ای از جوشکاری میگ
آشنایی با جوشکاری میگ
آشنایی با جوشکاری میگ
آشنایی با جوشکاری میگ
آشنایی با جوشکاری میگ
گازهای مورد استفاده در جوشکاری میگ و تنظیمات آن
آشنایی با جوشکاری میگ
آشنایی با جوشکاری میگ
نحوه کارکرد و یادگیری جوشکاری میگ
نحوه کارکرد و یادگیری جوشکاری میگ
نحوه کارکرد و یادگیری جوشکاری میگ
نحوه کارکرد و یادگیری جوشکاری میگ
نحوه کارکرد و یادگیری جوشکاری میگ
نحوه کارکرد و یادگیری جوشکاری میگ
نحوه کارکرد و یادگیری جوشکاری میگ
نحوه کارکرد و یادگیری جوشکاری میگ
نحوه انتخاب سیم جوش مناسب
نحوه انتخاب سیم جوش مناسب
نحوه انتخاب سیم جوش مناسب
نحوه انتخاب سیم جوش مناسب
نحوه انتخاب سیم جوش مناسب
نحوه انتخاب سیم جوش مناسب
نحوه انتخاب سیم جوش مناسب
نحوه انتخاب سیم جوش مناسب
نحوه انتخاب سیم جوش مناسب
گازهای مورد استفاده در جوشکاری میگ و تنظیمات آن
گازهای مورد استفاده در جوشکاری میگ و تنظیمات آن
چه فلزاتی را با روش میگ می توان جوش داد؟
چه فلزاتی را با روش میگ می توان جوش داد؟
چه فلزاتی را با روش میگ می توان جوش داد؟
چه فلزاتی را با روش میگ می توان جوش داد؟
چه فلزاتی را با روش میگ می توان جوش داد؟
چه فلزاتی را با روش میگ می توان جوش داد؟
چه فلزاتی را با روش میگ می توان جوش داد؟
مزایا و معایب جوشکاری میگ
مزایا و معایب جوشکاری میگ
مزایا و معایب جوشکاری میگ
مزایا و معایب جوشکاری میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
انواع ماشین جوش میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
ماشین آلات اختصاصی جوش میگ
لوازم مصرفی جوشکاری میگ
لوازم مصرفی جوشکاری میگ
لوازم مصرفی جوشکاری میگ
لوازم مصرفی جوشکاری میگ
لوازم مصرفی جوشکاری میگ
لوازم مصرفی جوشکاری میگ
لوازم مصرفی تورچ CO2
لوازم مصرفی جوشکاری میگ
لوازم مصرفی جوشکاری میگ
لوازم مصرفی جوشکاری میگ
گردنه 15 دی ولد
پایه نازل تورچ MB15
فنر تورچ 15
شعله پوش 15
گردنه 24 دی ولد
لوازم مصرفی تورچ 24
شعله پوش 24
شعله پوش 24
شعله پوش 24
گردنه تورچ 25
شعله پوش MB25
سری مسی ایلدیز ترکیه
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
الکترود جوشکاری آرگون
گردنه 36 هواخنک
پایه نازل 36
گاز پخش کن باکالید 36
شعله پوش 36
شعله پوش تورچ 25
پایه نازل 25
شعله پوش 24
فنر قرمز تورچ
فنر قرمز تورچ
پایه نازل تورچ 24
نازل های جوشکاری CO2
کلید مشکی و قرمز
کلید مشکی و قرمز
مفصل پشت دسته
مفصل پشت دسته
قاب سانترال هواخنک
فنر پلاستیکی تورچ
سانترال هواخنک
سانترال هواخنک
حلقه سانترال
رینگ قاب سانترال
مفصل تورچ میگ
مفصل تورچ میگ
مهره آبی سانترال
مهره هرز سانترال آبی
فنر پلاستیکی تورچ
گردنه تورچ MB501
گردنه تورچ 501
پایه نازل 501
پایه نازل 501
گازپخش کن تورچ 501
گازپخش کن تورچ 501
شعله پوش 501
شعله پوش 501
سانترال تورچ آبخنک 501
سانترال آبخنک
فیتینگ آبی و قرمز
کابل قدرت میگ
کابل قدرت میگ
بست تورچ جوشکاری
بست تورچ جوشکاری
قاب سانترال آبخنک
قاب سانترال آبخنک
مهره هرز مشکی
فنر-پشت-دسته-فلزی-آبخنک
فنر-پشت-دسه-آبخنک.jpg
پین-فنری
شعله پوش مکسی 4000
شعله-پوش-مکسی4000
کلید قرمز دنباله دار
کلید قرمز دنباله دار
سانترال مکسی 4000
سانترال مکسی 4000
سانترال مکسی 4000
سانترال مکسی 4000
گردنه WP-9FV 
گردنه WP-9FV 
دنباله بلند تورچ WP9
دنباله کوتاه تورچ WP-9
دنباله کوتاه تورچ WP-9
کولت 1.6 تورچ 9
کولت 1.6 تورچ 9
کولت 2.4 تورچ 9