پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی

خرید تورچ میگ و لوازم مصرفی اگر چه به اندازه دستگاه جوش هزینه بر نیست ولی باید در نظر داشته باشید.که این قطعات بیشترین مصرف را در فرآیند جوشکاری.دارد و دائما در حال.استفاده و تعویض هستند.و تاثیر مستقیم بر روی کیفیت جوش.و بهره وری.و همچنین سطح فعالیت جوشکار دارند.
اهمیت تورچ CO2 و قطعات مصرفی آن آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد.و دلیل اصلی این بی توجهی اشتباه در برداشت هایی است که پنج نمونه از آن در ادامه ذکر خواهد شد.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
این اشتباهات مانع افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید و افزایش کارایی جوشکار است
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
نمونه اختلال در جوشکاری میگ
نمونه اختلال در جوشکاری میگ
هزینه تحمیل شده به تولید در اثر خرید تورچ بی کیفیت و لوازم مصرفی آن.در مقایسه با هزینه اولیه بابت خرید تورچ با کیفیت بالا بسیار بیشتر است.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
اشتباه اول : همه تورچ های جوش CO2 مثل هم هستند و قیمت عامل تاثیر بر انتخاب آن است.
اما واقعیت این است که کارخانجات مختلف ، انواع تورچ میگ در کیفیت و بهره وری های متفاوت تولید می کنند.و انتخاب یک تورچ جوش میگ با کیفیت.موجب صرفه جویی در زمان خاموشی دستگاه میگ می شود.
کیفیت جوش و قوس و کم شدن خرابی تورچ در طولانی مدت ، هزینه پرداختی برای تورچ با کیفیت را جبران می کند. در نظر گرفتن بهره وری ، تفاوت قیمت تورچ ارزان قیمت و گران قیمت را نمایان می کند.
در مقابل طراحی مناسب و کیفیت بالای گان میگ و قابلیت های اضافی که در آن در نظر گرفته شده.باعث جلوگیری از خستگی.اپراتور و کیفیت بالای جوش حاصل از فرآیند خواهد شد.
برای بررسی بلند مدت کارایی تورچ CO2 باید برای تهیه کلیه قطعات آن برنامه ریزی داشته باشید.از جمله در نظر داشته باشید.عمر تورچ ، قیمت لوازم مصرفی ، راحتی تعویض آنها و هزینه.سرویس های دوره ای نیز.به قیمت تمام شده تورچ افزوده می گردد.
در ابتدا زمان خاموشی تورچ CO2 را در نظر بگیرید و سپس اقدام به انتخاب.تورچ میگ مناسب کنید. اگر تنها فاکتور شما برای انتخاب تورچ میگ قیمت است.باید آماده کاهش کیفیت.و تعمیر و نگهداری پیچیده و زمان بر باشید.
یکی از نمونه های واضح برای کیفیت کم و زیاد در قطعات مصرفی تورچ می تواند کابل قدرت باشد . در اثر گذشت زمان مهره اتصال کابل قدرت به دسته.و.منبع تغذیه کیفیت خود.را از دست می دهد انتقال جریان برق با مشکل.افزایش مقاومت الکتریکی مواجه می شود.
همین مشکل به تنهایی باعث کاهش کیفیت جوش و نیاز به بازسازی و دوباره کاری ایجاد می کند. در صورت عدم اصلاح این مشکل ، افزایش مقاومت و حرارت در محل اتصال.حادث می شود. همین حرارت باعث کاهش طول عمر تورچ میگ می شود.
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
کابل قدرت
کابل قدرت
تورچ و قعات مصرفی باکیفیت از وقوع تخلخل و هزینه های برطرف کردن آن جلوگیری می کند.سایر قطعات مصرفی تورچ میگ نیز به همین شکل هستند.و صرفه جویی ناچیز در بلند مدت هزینه زیادی به شما تحمیل می کند .نازل های با کیفیت زمان کمتری برای تعویض نیاز دارند و هزینه زمان شما نیز صرفه جویی می شود.
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
اشتباه دوم لوازم مصرفی تورچ اهمیت چندانی در کیفیت و بهره وری قطعه جوشکاری شده ندارد.
اما واقعیت آن است که لوازم و قطعات مصرفی تورچ میگ همچون نازل ، شعله پوش.و گاز پخش کن و حتی گاز محافظ جوشکاری آخرین اجزاء سیستم.هستند که قبل از ارتباط سیم جوش میگ با حوضچه جوشکاری با آن در تماس هستند.به همین خاطر لوازم مصرفی تورچ میگ تاثیر زیادی بر روی کیفیت جوش دارند .
نازل ، شعله پوش و گاز پخش کن تورچ میگ با توجه به نوع طراحی.و کیفیت و نام تجاری متفاوت هستند. قطعات با کیفیت تورچ میگ اتصال مناسبی با قطعه کار.و حوضچه جوش برقرار می نمایند . این ویژگی ، مشکلات مربوط به کیفیت انتقال قوس به.صورت نامنظم را کاهش می دهد و بدین ترتیب از ایجاد پاشش در جوشکاری جلوگیری می کند.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
همچنین با توجه به اینکه پاشش حوضچه جوش قابل جلوگیری.کامل نیست باید روزانه چند بار نازل و شعله پوش را تمیز کنید.
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
لوازم تورچ 25 دی ولد
لوازم تورچ 25 دی ولد
لوازم مصرفی تورچ میگ همچون گاز پخش کن ، نازل میگ  و شعله پوش میگ.نقش کلیدی در پوشش گاز محافظ و انتقال الکتریسیته به سیم جوش را دارند.و باید در روز چندین بار از نظر محکم بودن اتصالات و کثیف نبودن.شعله پوش از پاشش فلز مطمئن شوید.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
البته در هنگام تمیزکاری نازل و شعله پوش میگ از اتصال کامل نازل.و پایه نازل اطمینان حاصل کنید و توجه کنید در سوراخ های گاز پخش کن.براده های جوش موجود نباشد.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
در نازل های بدون پیچ با چرخاندن نازل بر روی پایه نازل اتصال جدیدی ایجاد می شود.و در برخی از نازل های پایه دار قابلیت گرداندن ۱۸۰ درجه دارند.که این مسئله باعث افزایش عمر نازل و اتصال بهتر می گردد.
اشتباه سوم نگهداری و تعمیر تورچ بصورت دوره ای اتلاف وقت است و تا نیاز به تعمیر نداشته باشد تعمیر نکنیم
اما واقعیت آن است که صرف چند دقیقه از وقت روزانه برای نگهداری.و تعمیرات و تمیزکاری ، بهتر از صرف زمان زیاد.برای تعویض قطعه آسیب دیده و جوشکاری مجدد قطعات است.شناسایی مشکلات بالقوه پیش از وقوع ، از آسیب دیدگی بیشتر تورچ جلوگیری می کند.
به عنوان مثال یک فیبرسر گردنه تورچ که آسیب دیده و با قیمت ارزان قابل تعویض است.می تواند به یک تخلخل جوشکاری منجر شود.که پر هزینه و دوباره کاری خواهد بود.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
سانترال تورچ 25
سانترال تورچ 25
سانترال آداپتور باید بصورت دائمی تحت مراقبت باشد.تا از نظر اتصال با دستگاه جوش ، واشر ها و عدم نشتی گاز محافظ و انتقال دقیق جریان اطمینان حاصل کنید.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
از آنجائیکه تورچ جوش میگ قطعات زیادی برای تعویض ندارد بازرسی.روزانه کار ساده ای است بنابراین اتصالات بین وایرفیدر ، کابل قدرت ، دسته ، گردنه.و نازل و شعله پوش را به صورت روزانه بررسی نمایید و از سالم بودن.قطعات و اتصالات آنها اطمینان حاصل کنید. آسیب دیدن یا شل شدن اتصالات باعث ایجاد مقاومت.و حرارت می شود و کیفیت جوش و قطعه آماده شده افت می کند.
شعله پوش میگ ، نازل و پایه نازل میگ را چندین بار در طول روز بررسی.نمایید تا از تمیز بودن مسیر عبور گاز و سیم جوش اطمینان حاصل نمایید.
فنر راهنمای سیم جوش در تورچ از جمله قطعاتی است که به سختی می توان بازرسی کرد برای همین بهتر است از هوای فشرده و کمپرسور برای تمیز کردن آن از فلزات جدا شده از سیم جوش استفاده کنید.
زمان عملیات نگهداری در هر روز باید حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول بکشد تا هزینه تعمیرات و خاموشی سالیانه را به اندازه قابل قبولی کاهش دهد. به عبارت دیگر عملیات نگهداری روزانه تورچ میگ از اتفاقاتی همچون خرابی جوش که اصلاح آن بیش از چند ساعت زمان می برد جلوگیری می کند.
همانطور که مشخص است زمان عملیات دوباره غیر از زمان اصلاح جوشکاری ، جزو زمان خاموشی دستگاه نیز محاسبه می شود.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
اشتباه چهارم همیشه بهتر است برای راحتی خیال ، تنظیم آمپر دستگاه را روی مقدار بیش از نیاز قرار دهیم .
با در نظر گرفتن تعریف فوق شرکتهایی که تورچ ۴۰۰ آمپر می خرند اشتباه می کنند در صورتی که نیاز به تورچ ۳۷۵ دارند . واقعیت ماجرا و مشکل از این قرار است که بیشتر کاربران در روز حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از زمان  را جوشکاری می کنند و بدین ترتیب یک تورچ ۳۰۰ آمپر کار را به سادگی انجام می دهد اما اگر زمان بیشتری برای کار نیاز دارید باید از تورچ ۳۷۵ آمپر استفاده کنید.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
اما یک تورچ ۴۰۰ آمپر بطور قطع همه نیاز ها را برآورده می کند. اما هم از نیاز شما بیشتر خواهد بود و همچنین سنگین تر و بزرگتر است و باعث خستگی جوشکار و کاهش بهره وری خواهد شد.
برای دستیابی به حداکثر بازده اپراتور، همه مصرف کنندگان باید ابتدا نیاز و خواص جوش مورد نظر را تجزیه و تحلیل کنند و تورچ میگ خود را سبک ترین تورچی که همه این نیاز ها و آمپراژ مورد نظر شما را پوشش بدهد ، انتخاب نمایند.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
فاکتور دیگری که باید در خرید تورچ میگ در نظر بگیرید تفاوت سایز و وزن در برندهای متفاوت است. این امکان وجود دارد که تورچ ۴۰۰ آمپر میگ از یک سازنده با سازنده دیگر در وزن متفاوت باشد.
به هر حال همه شرکتهای سازنده تورچ نمی توانند ۱۰۰ درصد ظرفیت تورچ اسمی خود را به کار گیرند.بنابراین دقت کنید کدام یک از سازندگان می توانند نیاز شما را پوشش دهند. بطور مثال محصول شرکت الف تورچی ۳۰۰ آمپر است که قابلیت جوشکاری در چرخه ۱۰۰ درصد را دارد حال اینکه محصول شرکت ب ممکن است در ۴۰ درصد چرخه کاری قابلیت جوشکاری ۳۰۰ آمپر را داشته باشد.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
این مطالب معمولا در برگه راهنمای خرید موجود است یا از فروشنده بپرسید.
لوازم مصرفی جوشکاری میگ
فنر تورچ قرمز CO2
فنر تورچ قرمز CO2
تورچ میگ
تورچ میگ
لوازم مصرفی جوشکاری میگ
فنر زرد تورچ CO2
فنر زرد تورچ CO2
اشتباه پنجم فنر راهنمای جوشکاری تاثیر مهمی بر جوشکاری ندارد
این درست است ، فارغ از برند ، فنر جوشکاری میگ تاثیر قابل توجهی در عملکرد و بهره وری جوش ندارد . اما وقتی فنر لاینر به درستی کار نکند تفاوت بین فنر با کیفیت و بی کیفیت به وضوح نمایان می شود.
فنر لاینر مهم ترین قطعه برای انتقال سیم جوش از وایر فیدر به سر نازل جوش میگ است .علیرغم نقش ساده فنر جوشکاری در عملیات جوشکاری ، مشکلات متعددی می تواند در لاینر ایجاد و بهرهوری را پایین بیاورد.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
یک فنر راهنمای جوشکاری خوب ، ثبات حرکت سیم جوش را ایجاد می کند.  کاهش اصطکاک و افزایش عمر مفید حاصل انتخاب یک فنر راهنمای با کیفیت و جلوگیری از قطع سیم جوشکاری و مسدود شدن مسیر که بیشترین مشکل رایج فنر های جوشکاری است حاصل این انتخاب است.
بیشترین مشکل زمانی ایجاد می شود که کابل قدرت خم می شود و اصطکاک بین فنر و سیم زیاد می شود.
چه فلزاتی را با روش میگ می توان جوش داد؟
نمونه جوشکاری با گاز محافظ co2
نمونه جوشکاری با گاز محافظ co2
چه فلزاتی را با روش میگ می توان جوش داد؟
نمونه جوشکاری میگ یا CO2
نمونه جوشکاری میگ یا CO2
چه فلزاتی را با روش میگ می توان جوش داد؟
نمونه جوشکاری با گاز محافظ co2
نمونه جوشکاری با گاز محافظ co2
برخی تولیدکنندگان فنر راهنما در اندازه های کوچکتر آماده کرده اند و بدین ترتیب لاینر فقط در قسمت های تحت فشار و آسیب دیده تعویض می گردد و بدین شکل زمان خاموشی و هزینه های مربوط به تعویض کاهش می یابد.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
 یکی دیگر از علل مسدود شدن فنر راهنما انتخاب نادرست سایز فنر راهنما و تعویض نامناسب آن است. در هر دو مورد فنر راهنما سیم جوشکاری را می خراشد و براده ها باعث مسدود شدن مسیر می شود.
از آنجاییکه کابل قدرت از سیم مسی تابیده و نرم درست شده در هنگام پیچ خوردگی کوتاه تر می شود و وقتی که فنر جدید نصب می شود به دلیل همسان نبودن اندازه کابل و فنر ، فاصله طولی و  فضای خالی بین این دو اندازه امکان قطع شدن سیم یا کشیدگی آن را ایجاد می کند.
همچنین زمان خاموشی تورچ با انتخاب فنر راهنمایی که به سادگی تعویض می شود کوتاه می گردد .بهترین نوع فنر راهنما آن است که فنر از سمت گردنه جای گذاری شود . بیشترین اصطکاک بین فنر و سیم جوش در گردنه تورچ میگ اتفاق می افتد و به همین خاطر این قسمت زودتر آسیب می بیند .
برخی تولید کنندگان توصیه می کنند به جای تعویض همه فنر و صرف ۲۰ دقیقه زمان فقط قسمت بالایی آن را تعویض کنید و ۲ دقیقه وقت صرف نمایید.پنج اشتباه در انتخاب تورچ میگ و لوازم مصرفی
 در شرایط اقتصادی امروز برخی مصرف کنندگان به دنبال کاهش هزینه تولید بوسیله خرید کالای ارزانتر هستند هر چند هزینه اصلی مربوط به کاهش کیفیت جوش و بهره وری و افزایش زمان دوباره کاری است.
بنابراین قیمت تورچ میگ و کیفیت آن باید با هزینه های بعدی تحمیل شده به عملیات جوشکاری مقایسه گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست