مانومتر های فلومتر دار و دو مرحله ای زینسر آلمان

رگلاتور فلومتردار زینسر آلمان

مانومتر فلومتر دار زینسر آلمان

رگلاتورهای فلومتردار زینسر آلمان برای گازهای آرگون , CO2 و گاز میکس استفاده می شود .
انواع مانومتر فلومتر زینسر :
  • مانومتر فلومتر دار آرگون زینسر(تک مرحله و دو مرحله‌ای ) با قابلیت جریان گاز 20 لیتر بر دقیقه
  • مانومتر فلومتر دار CO2 زینسر (تک مرحله و دو مرحله‌ای ) با قابلیت جریان گاز 20 لیتر بر دقیقه
  • مانومتر فلومتر دار گاز میکس زینسر (تک مرحله و دو مرحله‌ای ) با قابلیت جریان گاز 20 لیتر بر دقیقه
  • مانومتر تک فلومتر زینسر آلمان با قابلیت جریان گاز 20 لیتر بر دقیقه

 مانومتر دو مرحله ای زینسر آلمان

رگلاتورهای دو مرحله ای زینسر آلمان برای حفظ ثبات فشار خروجی گاز در انواع زیر تولید می شود
  • رگلاتور دومرحله ای اکسیژن با فشار خروجی 10بار
  • رگلاتور دومرحله ای اکسیژن با فشار خروجی 20بار
مانومتر دو مرحله ای زینسر آلمان

رگلاتور خطی و تک گیج زینسر آلمان
رگلاتور تک گیج و خطی زینسر آلمان
ست جوش و برش زینسر آلمان
ست جوش و برش زینسر آلمان
فهرست