کولت 1.6

کولت 1.6 

کولت 1.6 یکی از محصولات با کیفیت تورچ تیگ است که برای جوشکاری با گاز محافظ آرگون کاربرد دارد.
این محصول برای تورچ های هواخنک و آبخنک می باشد . کولت وظیفه نگهداری الکترود تنگستن را دارد و به همین خاطر نام دیگر آن سوزن گیر است . 
این کولت یکی از محصولات شرکت دی ولد است که با کیفیت بسیار بالا تولید و می گردد .
کولت 1.6 تورچ آرگون
کولت 1.6
کولت 1.6 آرگون
کولت 1.6 آرگون
کولت 1.6

بیشتر بدانید

کولت 2.4
کولت 2.4
دنباله کوتاه
دنباله کوتاه
فهرست