فک برش برقی ایلدیز ترکیه

فک برش برقی ایلدیز ترکیه

فک برش برقی ایلدیز ترکیه

فک برش برقی ایلدیز

  • فک برش برقی ایلدیز با سه ورودی هوا و گاز برای نصب روی انواع برشهای CNC  , نیمه اتوماتیک و ریلی استفاده می گردد.
  • این نوع تورچ برش برقی در طولهای مختلف با قابلیت نصب نازل میکس استفاده می گردد.
برش برقی ایلدیز ترکیه
برش ریلی ایلدیز ترکیه
رگلاتور دو فلومتر ایلدیز
مانومتر دو فلومتر ایلدیز ترکیه
فهرست