سرپیک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه

سرپیک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه

سرپیک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه

سرپیک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه

سرپیک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت است که با سیستم هواگاز مورد استفاده قرار می گیرد .
این مجموعه دارای قابلیت بریدن تا 100 میلیمتر را داراست و قابلیت برش با گاز استیلن , پروپان و گاز طبیعی را دارد.
همچنین قرقره و پرگار موجود به شما امکان بریدن بصورت دایره را می دهد و در صورت اضافه کردن نازل جوش به این مجموعه می توانید کار جوشکاری هوا گاز را نیز انجام دهید.
سرپیک برش طرح گلور ایلدیز

سرپیک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه

ست نازل و کلاهک ایلدیز ترکیه
ست نازل و کلاهک برش ایلدیز ترکیه
سرپیک برش 4541 ایلدیز ترکیه
سرپیک برش 4541 ایلدیز ترکیه
فهرست