شعله پوش 15

یکی از محصولات مورد استفاده جوشکاری CO2 شعله پوش تورچ است که به علت حرارت زیاد سریع تر از لوازم دیگر مستهلک می گردد .
به همین علت کیفیت و متریال مورد استفاده بسیار مهم است . شرکت دی ولد یکی از بهترین تولیدکنندگان محصولات CO2 می باشد 
شعله پوش 15
شعله پوش 15
شعله پوش 15

بیشتر بدانید

No results found

گردنه 24 دی ولد
گردنه تورچ 24
فنر تورچ 15
فنر پایه نازل 15
فهرست