صفحه برش سنگ ویکتوری فلکس

صفحه برش و سایش سنگ ویکتوری فلکس
سنگ های فیبری سایش و برش ویکتوری فلکس جهت کار روی سنگ
  • سرعت سایش و برش بالا
  • قابلیت کار رو انواع سنگ
حداکثر سرعت 80m/s
انواع صفحه سنگبری ویکتوری فلکس
سنگ های برشکاری برای انواع سنگ
مارک ویکتوری فلکس
ابعاد
قابلیت استفاده
تعداد در کارتن
اصلی / داخلی
سنگ بری مینی
115×3.0×22.2
سنگ
50/400
سنگ بری 180
180×3.0×22.2
سنگ
50/100
سنگ بری بزرگ
230×3.0×22.2
سنگ
25/75
سنگ بری بزرگ 4 میل
230×4.0×22.2
سنگ
25/75
انواع صفحه سنگ ساب ویکتوری فلکس
سنگ های سایشی برای انواع سنگ
مارک ویکتوری فلکس
ابعاد
قابلیت استفاده
تعداد در کارتن
اصلی / داخلی
سنگ ساب مینی
115×6.0×22.2
سنگ
25/200
سنگ ساب 180
180×6.0×22.2
سنگ
25/50
سنگ ساب بزرگ
230×6.0×22.2
سنگ
20/40
سنگ ساب 7 میل بزرگ
230×7.0×22.2
سنگ
20/40
صفحه برش ویکتوری فلکس
صفحه سایش و برش چدن ویکتوری فلکس
صفحه سایش و برش چدن ویکتوری فلکس
صفحه سایش و برش استنلس استیل ویکتوری فلکس
صفحه سایش و برش استنلس استیل ویکتوری فلکس
فهرست