صفحه سایش و برش چدن ویکتوری فلکس

صفحه سایش و برش چدن ویکتوری فلکس
سنگ های فیبری سایش و برش ویکتوری فلکس جهت کار با چدن
  • سرعت سایش و برش بالا
  • طول عمر بالا
  • تهیه شده از بهترین مواد اولیه
سنگ های کار روی چدن
مارک ویکتوری فلکس
ابعاد
قابلیت استفاده
تعداد در کارتن
سنگ برش مینی چدن
115x3.0x22.2
چدن
200
سنگ برش چدن
180x3.0x22.2
چدن
100
سنگ ساب مینی چدن
115x6.0x22.2
چدن
100
سنگ ساب چدن
180x6.0x22.2
چدن
50
صفحه برش ویکتوری فلکس
صفحه سایش و برش آلومینیوم ویکتوری فلکس
صفحه سایش و برش آلومینیوم ویکتوری فلکس
صفحه برش و سایش سنگ ویکتوری فلکس
صفحه برش سنگ ویکتوری فلکس
فهرست