قطع کن گاز ایلدیز

قطع کن گاز ایلدیز ترکیه

قطع کن گاز ایلدیز

قطع کن گاز ایلدیز از محصولات ایلدیز ترکیه محصولی برای صرفه جویی در وقت و هزینه می باشد.طریقه کارکرد این محصول به این صورت می باشد
این محصول بین مسیر رگلاتور و دسته جوشکاری قرار می گیرد و در هنگام نیاز با قراردادن دسته جوشکاری روی نگهدارنده شعله از روی نازل جوش خاموش می شود .
به این صورت مصرف گاز و اکسیژن قطع می گردد . بلافاصله بعد از برداشتن دسته از روی نگهدارنده دسته جوشکاری بصورت آماده به کار می باشد .
با این وسیله هم در مصرف گاز صرفه جویی می گردد و هم دیگر نیازی به تنظیم دوباره شعله نخواهید داشت
قطع کن یلدیز

نازل پاکن ایلدیز
نازل پاکن ایلدیز
فلاشبک مانومتر ایلدیز ترکیه
فلاشبک مانومتر ایلدیز
فهرست