گرمکن با سری H5 ایلدیز ترکیه

گرمکن هواگاز ایلدیز ترکیه

گرمکن 5 ایلدیز

گرمکن با سری H5 ایلدیز ترکیه برای عملیات پیش گرم و خم کاری بسیار مناسب است. این نوع از محصول بر روی دسته جوشکاری قابل نصب است.
این محصول با گاز پروپان و اکسیژن شعله ای متناسب برای عملیات گرمکاری و خم فلزات ایجاد می کند.
این مجموعه به صورت H1 , H2 , H3 , H4 , H5 نامیده می شوند که به ترتیب شماره های آن خروجی توان و حرارت بیشتری دارند.
طول این لوله ها نیز به ترتیب سایز سری‌های آنها تغییر می کند.
گرمکن هواگاز یلدیز ترکیه

گرمکن 5 ایلدیز

گرمکن هواگاز یلدیز ترکیه

گرمکن 5 ایلدیز

دستگاه cnc زینسر آلمان
دستگاه برش اتوماتیک زینسر
گرمکن هوای فشرده ایلدیز ترکیه
گرمکن گازی هوای فشرده ایلدیز
فهرست