سری poropane ایلدیز ترکیه

گرمکن-ایزوگامی-ایلدیز-ترکیه

سری poropane ایلدیز ترکیه

سری poropane

گرمکن های گازی ایلدیز برای حرارت دهی از فاصله‌های دور با گاز شهری پروپان و یا گاز طبیعی کار می کنند . این گرمکن‌های گازی برای کار ایزوگام با سری های متعدد و اندازه های متفاوت موجود است.

در این نوع گرمکن گازی دسته پیلوت دار و بدون پیلوت استفاده می گردد
گرمکن-ایزوگامی-یلدیز

سری poropane ایلدیز ترکیه

رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه
رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه
سری 2400 یلدیز
سری 2400 ایلدیز ترکیه
فهرست