فلاشبک پشت دسته ایلدیز

فلاشبک پشت دسته ایلدیز

تجهیزات ایمنی جوشکاری بدون شک نیاز هر مجموعه جوش و برش می باشد.از جمله این تجهیزات می توان به فلاشبک پشت دسته ایلدیز یا شیریکطرفه اشاره نمود.
این نوع از شیر یکطرفه نیز همچون نامش پشت دسته چوشکاری یا برشکاری بوسیله مهره نصب می گردد. همچنین این نوع از فلاشبک برای گاز اکسیژن تا فشار 20 بار , استیلن , پروپان , هیدروژن و نیتروژن با فشار 5 بار کارایی دارد.
فلاشبک پشت دسته ایلدیز
فلاشبک پشت دسته ایلدیز
فلاشبک پشت دسته ایلدیز

بیشتر بدانید

فلاشبک مانومتر ایلدیز ترکیه
فلاشبک مانومتر ایلدیز
فلاشبک وسط شیلنگ ایلدیز ترکیه
فلاشبک وسط شیلنگ ایلدیز
فهرست