گرمکن گازی هوای فشرده ایلدیز

گرمکن هوای فشرده یلدیز ترکیه

گرمکن گازی هوای فشرده ایلدیز

گرمکن گازی هوای فشرده ایلدیز

گرمکن گازی هوای فشرده ایلدیز حرارت و خروجی بین هواگاز و گاز تنها را دارد.
این نوع از گرمکن با گاز پروپان یا گاز طبیعی و هوای فشرده از کمپرسور هوا کار می کند . نازل های متفاوت در این محصول توان خروجی متناسب با قطر نازل دارند.
از خصوصیات این محصول که آنرا از سایر محصولات این گروه مجزا نموده اند استفاده از هوای فشرده به جای گاز اکسیژن می باشد. بدینوسیله این محصول هزینه کارکرد بسیار پایینتری دارد
گرمکن هوای فشرده ایلدیز ترکیه

گرمکن گازی هوای فشرده ایلدیز

گرمکن هواگاز ایلدیز ترکیه
گرمکن با سری H5 ایلدیز ترکیه
سرپیک جوشکاری va606 یلدیز ترکیه
ست سبک جوشکاری VA-606 ایلدیز ترکیه
فهرست