دنباله بلند

دنباله بلند 

دنباله بلند تورچ 26 یکی از محصولات با کیفیت تورچ تیگ است که برای جوشکاری با گاز محافظ آرگون کاربرد دارد.
این محصول برای تورچ های هواخنک و آبخنک می باشد . دنباله وظیفه حفظ و نگهداری الکترود تنگستن را به عهده دارد و در قسمت انتهایی گردنه بسته می گردد .  
این دنباله یکی از محصولات شرکت دی ولد است که با کیفیت بسیار بالا تولید و می گردد .
دنباله بلند
دنباله بلند
دنباله بلند
دنباله بلند
دنباله بلند

بیشتر بدانید

دنباله متوسط
دنباله متوسط
تفلون سرگردنه تورچ 26
تفلون سرگردنه تورچ 26
فهرست