سرپیک برش 4511 ایلدیز ترکیه

سرپیک برش 4511 یلدیز ترکیه

سرپیک برش 4511 ایلدیز ترکیه 
سرپیک برش 4511 ایلدیز ترکیه هوا گاز بوده و به صورت یکپارچه بوده و انواع نازل بوتانی یا سه پله و یا نازل میکس بر روی آن نصب می گردد.
این محصولات از برترین نوع آلیاژ تهیه گردیده و طول عمر بالایی دارد.این دسته از محصولات قابلیت بریدن با گاز پروپان , گاز طبیعی و استیلن را دارد.
طول این دسته ها در این مجموعه بصورت پیش فرض 500 میلیمتر بوده و البته تا سایز 2000 میلیمتر نیز موجود می باشد.
سر چپقی این محصول در این مجموعه قابلیت 90 و 180 درجه(مستقیم) را داراست و خصوصیات این محصول دسته از زیر بوده و قابلیت بریدن تا قطر 300 میلیمتر را دارد
برنال برش ایلدیز ترکیه

سرپیک-برش-4511-11-ایلدیز ترکیه-ترکیه
سرپیک برش 11-4511 ایلدیز ترکیه
سرپیک برش 4512 ایلدیز ترکیه
برش های بوتانی ایلدیز
فهرست