سرپیک برش 4541 ایلدیز ترکیه

سرپیک برش 4541 ایلدیز ترکیه

سرپیک برش 4541 ایلدیز ترکیه 

سرپیک برش 4541 ایلدیز ترکیه هوا گاز بوده و بصورت یکپارچه بوده و انواع نازل بوتانی یا سه پله و یا نازل میکس بر روی آن نصب می گردد.
این محصولات از برترین نوع آلیاژ تهیه گردیده و طول عمر بالایی دارد.این دسته از محصولات قابلیت بریدن با گاز پروپان , گاز طبیعی و استیلن را دارد.
طول این دسته ها در این مجموعه بصورت پیش فرض 500 میلیمتر بوده و البته تا سایز 2000 میلیمتر نیز موجود می باشد.
سر چپقی این محصول نیز در این مجموعه قابلیت 90 و 180 درجه(مستقیم) را داراست.خصوصیات این محصول این است که دسته آن از بالا بوده و قابلیت بریدن تا قطر 250 میلیمتر را دارد
برنال برش ایلدیز ترکیه

سرپیک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه
سرپیک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه
سرپیک برش 4512 ایلدیز ترکیه
سرپیک برش 4512 ایلدیز ترکیه
فهرست