دستگاه لوله بر Huawei

این دستگاه دارای ساختار منحصر به فردی است و بهره برداری از آن بسیار آسان می باشد . تعمیر و نگهداری با هزینه های مناسب یکی دیگر از قابلیت های این دستگاه است .این محصول دارای ۳ متر زنجیر است که توسط دو محور کنترل می گردد . این زنجیر دارای ساختار فلزی و منعطفی است و با توجه به قطر لوله اندازه زنجیر افزایش و کاهش می یابد.