صفحه برش چندکاره ویکتوری فلکس

ابزارآلات صنعتی دلتا

صفحه برش چندکاره ویکتوری فلکس

صفحه برش چند کاره ویکتوری فلکس با قابلیت برش آهن , استیل , آلومینیوم , چدن , PVC و PVA
  • طول عمر زیاد
  • سرعت برش فوق العاده
  • به صرف اقتصادی
سنگ برش چند کاره
ابعاد
قابلیت استفاده
تعداد در کارتن
سنگ برش مینی
115X1.0X22.2
آهن , استیل , آلومینیوم , چدن , PVC و PVA
400
سنگ برش
180X1.6X22.2
آهن , استیل , آلومینیوم , چدن , PVC و PVA
200
صفحه برش ویکتوری فلکس
صفحه پروفیل بر ویکتوری فلکس
صفحه پروفیل بر ویکتوری فلکس
صفحه سایش و برش آلومینیوم ویکتوری فلکس
صفحه سایش و برش آلومینیوم ویکتوری فلکس
فهرست