رگلاتور Euro Reg ایلدیز ترکیه

رگلاتور-5201-ایلدیز ترکیه

رگلاتور Euro Reg ایلدیز ترکیه

رگلاتور EURO REG ایلدیز ترکیه 

ایلدیز ترکیه به عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو در بحث کنترل جریان گاز می باشد و در مجموعه محصولات آن سری یورو رگلاتور از جهت قیمت و کیفیت نیاز صنعتگران عزیز را تامین می نماید.
انواع رگلاتور EURO REG ایلدیز برای گازهای متفاوت به شرح زیر است:
  • رگلاتور اکسیژن با کد فنی 5201 فشار ورودی 230 بار و خروجی 10 بار و حجم گاز خروجی 35 مترمکعب بر ساعت
  • رگلاتور استیلن با کد فنی 5211 فشار ورودی 25 بار و خروجی 1.5 بار و حجم گاز خروجی 5 مترمکعب بر ساعت
  • رگلاتور نیتروژن با کد فنی 5230 فشار ورودی 230 بار و خروجی 4 بار
  • مانومتر نیتروژن با کد فنی 5231 فشار ورودی 230 بار و خروجی 10 بار
  • رگلاتور آرگون با کد فنی 5240 فشار ورودی 230 بار و خروجی 22.5 لیتر بر دقیقه
  • مانومتر آرگون با کد فنی 5241 فشار ورودی 230 بار و خروجی 10 بار
  • رگلاتور CO2 با کد فنی 5250 فشار ورودی 230 بار و خروجی 21 لیتر بر دقیقه
  • رگلاتور آرگون با کد فنی 5251 فشار ورودی 230 بار و خروجی 10 بار
  • مانومتر آرگون فلومتر ایلدیز فشار ورودی 230 بار و خروجی 16 و 20 و 30 لیتر بر دقیقه
  • مانومتر CO2 فلومتر ایلدیز فشار ورودی 230 بار و خروجی 16 و 20 و 30 لیتر بر دقیقه
رگلاتور 5101 ایلدیز ترکیه

رگلاتور Euro Reg ایلدیز ترکیه

رگلاتور اکورگ ایلدیز ترکیه
مانومتر اکورگ ایلدیز ترکیه
رگلاتور 5101 ایلدیز ترکیه
مانومتر سری HEAVY REG ایلدیز ترکیه
فهرست