رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه

رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه

رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه

مانومتر سری PROREG

کمپانی ایلدیز ترکیه از تولید کنندگان حرفه ای رگلاتور در جهان می باشد و در این ارتباط محصولات متنوع با قابلیت های گوناگون از این شرکت تولید کننده در دسترس می باشد.
خصوصیات کلی رگلاتورهای ایلدیز سری PROREG به شرح زیر می باشد:
– قیمت مناسب
– دوام طولانی
– کد فنی این سری با عدد 53 مشخص می شود
مانومتر ایلدیز سری PROREG در انواع زیر تولید می شود
– رگلاتور اکسیژن ایلدیز فشار خروجی 10 بار و حجم گاز خروجی 30 متر مکعب بر ساعت
– رگلاتور استیلن ایلدیز فشار خروجی 1.5 بار و حجم گاز خروجی 5 متر مکعب بر ساعت
– مانومتر گاز طبیعی ایلدیز فشار خروجی 4 بار و حجم گاز خروجی 5 متر مکعب بر ساعت
– مانومتر نیتروژن ایلدیز فشار خروجی 4 بار و حجم گاز خروجی 30 متر مکعب بر ساعت
– رگلاتور آرگون ایلدیز فشار خروجی 4 بار و حجم گاز خروجی 22.5 لیتربردقیقه
– مانومتر گاز CO2 ایلدیز فشار خروجی 4 بار و حجم گاز خروجی 21 لیتربردقیقه
– رگلاتور گاز میکس ایلدیز با حجم گاز خروجی 22.5 لیتر بر دقیقه
رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه

دستگاه برش اتوماتیک زینسر

رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه

رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه

رگلاتور 5101 ایلدیز ترکیه
مانومتر سری HEAVY REG ایلدیز ترکیه
گرمکن-ایزوگامی-ایلدیز-ترکیه
سری poropane ایلدیز ترکیه
فهرست