صفحه پروفیل بر ویکتوری فلکس

صفحه پروفیل بر ویکتوری فلکس
صفحه پروفیل بر ویکتوری فلکس 
  • برای کار با انواع مواد مختلف همچون آهن , استیل , سنگ , چدن و آلومینیوم
  • صفحه پروفیل بر ویکتوری فلکس در سایز های مختلف برای انواع ماشین آلات
  • سرعت قابل قبول 80 m/s
  • طول عمر بالا
  • دقت زیاد
سنگ های پروفیل بر
مارک ویکتوری فلکس
ابعاد
قابلیت استفاده
تعداد در کارتن
پروفیل بر 200
200×3.0×25.4
آهن و استیل
25
پروفیل بر 300 آهن
300×3.0×25.4
آهن
25
پروفیل بر 300 استیل
300×3.0×25.4
استینلس استیل
25
پروفیل بر 350 آهن
350×3.0×25.4
آهن
25
پروفیل بر 350 استیل
350×3.0×25.4
استینلس استیل
25
پروفیل ساب 350 آهن
350×4.0×25.4
آهن
25
پروفیل بر 400 آهن
400×3.2×25.4
آهن
25
سرپیک-جوش-زینسرآلمان-
سرپیک جوشکاری زینسر آلمان
صفحه برش چندکاره ویکتوری فلکس
فهرست