فلاشبک مانومتر ایلدیز

فلاشبک مانومتر ایلدیز :

فلاشبک مانومتر ایلدیز بدون شک نیاز هر مجموعه جوش و برش می باشد.از جمله این تجهیزات می توان به فلاشبک آرستور  یاشیریکطرفه اشاره نمود.این نوع از
محصول برای استفاده پس از رگلاتور استفاده می شودوبرروی رگلاتور مربوطه نصب می گردد.این نوع از محصول برایگازهای اکسیژن تا فشار 20 بار ,استیلن ,
پروپان , هیدروژن ونیتروژن تا فشار 5 بار موجود می باشد.ذکر این نکته لازم است که انواع شیر یکطرفه از نظر کارایی به سه دسته فوق تقسیم  می شوند اما از نظر
حجم گاز خروجی  با توجه  به نیاز  کاربر  متفاوت  است بطور مثال  1/4 و 3/8 و1/2  اینچ میزان  حجم گاز خروجی از این قطعه را نمایش می دهد.
عنوان
عنوان
عنوان

بیشتر بدانید

No results found

قطع کن گاز ایلدیز ترکیه
قطع کن گاز ایلدیز
فلاشبک پشت دسته ایلدیز
فلاشبک پشت دسته ایلدیز
فهرست