سرپیک برش مستقیم طرح گلور ایلدیز ترکیه

سرپیک-مستقیم -طرح-گلور-ایلدیز

سرپیک برش مستقیم طرح گلور ایلدیز ترکیه

برش مستقیم 4401

برش دستی مستقیم ایلدیز مناسب برای فضاهای محدود می باشد . قسمت سر برش دستی مستقیم ایلدیز بصورت عمودی بوده و از نازل های سری 4426استفاده می کند .
همچنین این نوع برش قابلیت دایره بری نیز دارد.
سرپیک برش مستقیم طرح گلور یلدیز ترکیه

سرپیک برش مستقیم طرح گلور ایلدیز ترکیه

سرپیک-طلاسازی-ایلدیز ترکیه
جوش طلاسازی ایلدیز
نازل کف تخت ایلدیز ترکیه
نازل برش کف تخت ایلدیز ترکیه
فهرست