ست جوش و برش ایلدیز

ست-جوش-و-برش-ایلدیز-ترکیه

ست جوش و برش ایلدیز

ست جوش و برش

ست جوش و برش ایلدیز ترکیه برای سهولت در کار مجموعه های جوشکاری و برشکاری را در یک جعبه فلزی شکیل برای جوش و برش هواگاز ارائه داده است .

انواع جعبه جوش و برش ایلدیز ترکیه

مجموعه کوچک شامل دسته و نازل جوشکاری و برشکاری با قابلیت جوشکاری(9-0.2 میلیمتر) و برشکاری (6-0.5 میلیمتر)
این محصول شامل دسته برشکاری و شش نازل جوش با قابلیت جوشکاری(14-0.5 میلیمتر) و برشکاری (100-3 میلیمتر)
این مجموعه و برشکاری کامل شامل دسته , ابزار برشکاری و هشت نازل با قابلیت جوشکاری(30-0.5 میلیمتر) و برشکاری (100-3 میلیمتر)
مجموعه کامل شامل مجموعه برشکاری و جوشکاری همراه با مانومتر اکسیژن و استیلن با قابلیت جوشکاری(30-0.5 میلیمتر) و برشکاری (100-3 میلیمتر)
مجموعه های فوق قابلیت حمل و نقل بسیار راحت را دارد همچنین همه نیاز برای یک کارگاه جوشکاری و برشکاری را با محصول ساخت کشور ترکیه تامین می نماید.
ست جوش و برش ایلدیز

سرپیک برش 4512 ایلدیز ترکیه
برش های بوتانی ایلدیز
نازل پاکن ایلدیز
نازل پاکن ایلدیز
فهرست