جوشکاری آرگون با تنگستن

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. جوشکاری آرگون با تنگستن
گازهای محافظ 

گازهای محافظ 

گازهای محافظ دو نوع از شایع ترین روش های جوشکاری که با گاز محافظ انجام می شود GMAW یا MIG و GTAW or TIG  می باشد . که در فرایند جوشکاری GMAW یا MIG از گاز محافظ CO2 استفاده می گردد و در فرایند جوشکاری GTAW or TIG از گاز محافظ آرگون استفاده می گردد.

Read More
جوشکاری-آرگون

آموزش جوشکاری آرگون

آموزش جوشکاری آرگون این مقاله در مورد آموزش جوشکاری آرگون توسط Sleepy Gomez نوشته شده است و در مورد مبانی جوشکاری TIG مورد استفاده قرار می گیرد.

Read More
فهرست